CAT

Des d’un marc organitzatiu i de coordinació a escala global, els OSCE Days 2015 es van celebrar a Barcelona aprofitant l’oportunitat per reflexionar, treballar i difondre els conceptes d’Economia Circular de Codi Obert des d’una prespectiva social i d’interés comú.

ES

Desde un marco de organización y coordinación en red a escala global, los OSCE Days 2015 se celebraron en Barcelona aprovechando la oportunidad para reflexionar, trabajar y difundir los conceptos de Economía Circular en Código Abierto desde una perspectiva social y de interés común.

EN

Framed in the global OSCE Days 2015 we gathered in Barcelona taking the opportunity to reflect, work and spread the concept of an Open Source Circular Economy for the commons.  

 


PDF Resumen de la jornada, actividades y conslusiones

Descarga (RE)Definiendo la Economía Circular en Código Abierto


Conclusions

El principal resultat de les jornades ha sigut posar el focus en l’espai comú que esta emergint de l’encontre de dues grans corrents, la cultura digital de codi obert i la d’una activitat econòmica que integra els cicles naturals. A més s’han visualitzant alternatives existents en diferents àmbits i les sinergies que apareixen entre elles.
Des dels col·lectius organitzadors, ens emplacem juntament amb els participants i la resta d’actors interessats a seguir conversant i construint realitats en el marc OSCE.
El principal resultado de las jornadas a sido poner el foco en el espació común que esta emergiendo del encuentro de dos grandes corrientes, la cultura digital de código abierto i la de una actividad económica que integra los ciclos naturales. Además se han visualizado alternativas existentes en diferentes ámbitos y sinergias que aparecen entre ellas.
Des de los colectivos organizadores nos emplazamos juntamente con los participantes y el resto de actores interesados a seguir conversando y construyendo realidades en el marco OSCE.
The main result of the workshops has been to bring attention to the common space emerging from two main trends, the digital culture of open source and an economic activity integrating natural cycles. On top of that, we’ve visualised already existing alternatives in several domains and emerging synergies between them.
The group of organisers calls themselves, participants and the rest of interested stakeholders to keep the social conversation going and building process of realities within the OSCE’s frame.


 

Organitzacions

Darrere dels OSCEdays BCN / Detrás de OSCEdays BCN / Behind OSCEdays BCN

makeatuvida
bccn
panspeech


 

Espais / Espacios / Spaces

dels OSCEdays BCN / de OSCEdays BCN /OSCEdays BCN

logo_0
logo_ateneuharmonia
logo_ateneu
logo_connec
logo_illa3
BAM
TRANSFORMA


 

Plataformes / Plataformas / Platforms

dels OSCEdays BCN / de OSCEdays BCN /OSCEdays BCN
logo_rece
logo_grrr
publicspacetools
logo_pam
 

Si estàs interessat a participar o col·laborar posa’t en contacte amb Makea Tu Vida <hola@makeatuvida.net> Si estás interesado en participar o colaborar ponte en contacto con Makea Tu Vida <hola@makeatuvida.net> If you are interested to participate or collaborate get in touch with Makea Tu Vida <hola@makeatuvida.net>